image-de-couverture

Kaïro

Kairo

Équipe

Écrit par Kiyoshi Kurosawa

Réalisé par Kiyoshi Kurosawa

Acteurs principaux :
Haruhiko Kato (Ryosuke Kawashima), Kumiko Aso (Michi Kudo), Katô Koyuki (Harue Karasawa), Kurume Arisaka (Junko),